PRIESKUM O NÁSTUPE ŽIAKOV


Vážení rodičia,

školy sa pre ročníky 6. – 9. môžu otvoriť od 22. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 6. – 9.

Svoje vyjadrenie pošlite e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, alebo nahláste osobne v škole v pracovných dňoch do 13.00,  a to najneskôr do pondelka 15. júna 2020.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky vzdelávacie a záujmové činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Dokument na stiahnutie TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.