Informácie k nástupu žiakov 1.6.2020

Prosíme žiakov, aby prichádzali do školy vo vyhradených časových intervaloch:

  1. ročník 7,40 – 7,50
  2. ročník 7,50 – 8,00
  3. ročník 8,00 – 8,10
  4. ročník 8, 10 – 8,20
  5. ročník 8,20 – 8,30

Pripomíname zákonným zástupcom, aby nezabudli:

  • dieťa musí mať dve rúška (1 náhradné),
  • Vyhlásenie zákonného zástupcu 
  • hygienické vrecúško (hygienické vreckovky/vlhčené utierky, toaletný papier, mydlo, prípadne vlastný antibakteriálny/dezinfekčný gél, žiaci nesmú mať textilný uterák)
  • informovať žiakov o prísnom dodržiavaní hygienicko-epidemiologických opatrení v škole
  • v prípade podozrenia u žiaka na COVID-19 bezodkladne informovať školu

O ďalšom priebehu a rozvrhu budú žiaci informovaní v pondelok.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.