Informácia pre rodičov – nástup žiakov 1.6.2020 – Vyhlásenie ZZ

Vážení rodičia,

podľa dokumentu „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského roku 2019/2020“ je zákonný zástupca dieťaťa, ktoré 1. 6. 2020 nastupuje do školy, povinný predložiť pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie. Nie je potrebné vyjadrenie od pediatra.

Vyhlásenie, ktoré je potrebné vyplniť a v prvý deň nástupu žiaka do školy priniesť, si stiahnite TU (Vyhlásenie ZZ).

Ďalšie, podrobnejšie informácie budú na našej web-stránke zverejnené v piatok 29. mája 2020.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.