PRIESKUM


Vážení rodičia,

školy sa pre ročníky 1. – 5. môžu otvoriť od 1. júna, preto žiadame o vyjadrenie záujmu zákonného zástupcu dieťaťa o nástup žiaka do školy v danom termíne. Povinnosť vyjadriť sa, majú zákonní zástupcovia všetkých žiakov ročníkov 1.-5.

Svoje vyjadrenie môžete urobiť cez stránku EduPage, alebo ho poslať e-mailom na adresu: zstrstene@stonline.sk, a to najneskôr do pondelka 25. mája 2020.

Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že všetky vzdelávacie a záujmové činností budeme voliť tak, aby boli zaistené hygienicko – epidemiologické opatrenia.

Dokument na stiahnutie TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.