OZNAM – zápis do 1. ročníka

     Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde pripomína rodičom, že vyplnené prihlášky k zápisu detí do 1. ročníka môžu doručiť škole 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hodiny. Nezabudnite priniesť presne 12 eur na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

     Rodičia, ktorí si nemôžu vyplniť prihlášku elektronicky, budú mať k dispozícii tlačivo, ktoré vyplnia v priestoroch školy. V tomto prípade je potrebné, aby ste mali so sebou občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a svoje pero.

     Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.