Oznam k zápisu

     MŠVVaŠ SR uverejnilo dňa 9. 4. 2020 usmernenie k zápisu, ktoré nájdete v prílohe. Ak nemáte možnosť vyplniť prihlášku elektronicky, v prílohe nájdete aj prihlášku v inom formáte – „Formulár“.

Mgr. Jana Olexová

Usmernenie k zápisu detí …                                 Formulár

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.