Vážení rodičia a milí žiaci,

     končíme štvrtý týždeň dištančného vyučovania a žiakom zajtra začínajú prázdniny. Touto cestou sa chcem v prvom rade poďakovať kolegom za to, ako túto náročnú situáciu zvládajú. Nikto z nás nebol na tento systém vyučovania pripravený, no učitelia okamžite hľadali rôzne možnosti, ako pracovať so žiakmi. Od prvého dňa musia zvládať prípravu materiálov, celodenné kontroly a opravy vypracovaných zadaní a potom, niektorí, často do večerných, či nočných hodín, hľadajú spôsoby, ako učenie žiakom čo najlepšie sprístupniť a spraviť pútavým a zaujímavým. Práve preto Vám ponúkli prácu cez Edupage, cez portál ALF, Kozmix, WocaBee, žiaci môžu komunikovať s učiteľmi e-mailom, cez Messenger, cez Skype, facebook, alebo ZOOM. Nie všetky školy poskytujú žiakom toľko možností.

     Ďalej chcem pochváliť žiakov, ktorí pravidelne reagujú na podnety svojich učiteľov a zodpovedne plnia všetky zadané úlohy; často v súčinnosti s rodičmi, ktorým rovnako patrí poďakovanie.

     Touto cestou chcem osloviť aj rodičov žiakov, ktorí sa do vyučovania zapájajú iba sporadicky, alebo sa ešte nezapojili vôbec. Pripomínam Vám Vašu zákonnú povinnosť, dbať o to, aby sa Vaše dieťa pravidelne zúčastňovalo vyučovania. To, že vyučovanie prebieha iným spôsobom, na podstate veci nič nemení! Podľa posledného Usmernenia MŠVVaŠ SR Vaše dieťa síce opakovať ročník nemôže, no pedagogická rada môže rozhodnúť o tom, že Vaše dieťa bude musieť absolvovať komisionálne skúšky, kde od neho budeme v plnom rozsahu vyžadovať učivo, ktoré so žiakmi v tomto období preberáme.

     Záverom Vám chcem popriať príjemné veľkonočné sviatky.

Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.