Oznam – Zápis žiakov do 1. ročník

Riaditeľstvo Základnej školy v Trstenom pri Hornáde oznamuje, že v súvislosti s mimoriadnou situáciou, bude zápis detí do 1. ročníka prebiehať bez osobnej účasti detí a s dôrazom na dodržiavanie všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení!

Rodič vyplní elektronickú prihlášku, ktorú nájde na stránke našej školy a odošle ju. Následne ju vytlačí a v dňoch 22. apríla a 23. apríla 2020 v čase od 10.00 do 12.00 hod., ju podpísanú obidvoma rodičmi doručí do Základnej školy v Trstenom pri Hornáde. Zároveň si pripraví presnú sumu 12 eur, potrebnú na zvýhodnené zakúpenie zošitov pre prvákov.

V prípade otázok alebo nejasností nás kontaktujte na čísle 0911925736.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.