OZNAM

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, prerušuje vyučovanie v školách a v školských zariadeniach v období od 16. marca do 27. marca 2020 vrátane. Dôvodom je šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19.

Keďže to nie sú prázdniny, žiaci sú v tomto čase povinní plniť úlohy, ktoré im učitelia zadali. Učitelia budú so žiakmi a ich rodičmi v kontakte cez Edupage. Je dôležité, aby ste sledovali aj stránku školy, odkazy na FB a DODRŽIAVALI VŠETKY PREVENTÍVNE OPATRENIA !!!!

                                                                                                      Mgr. Jana Olexová, riad. školy

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.