Hviezdoslavov Kubín 2020 – školské kolo

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt hviezdoslavov kubín 2020    28. februára 2020 sa na našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže- Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho najlepší recitátori z celej školy, ktorí porote, divákom a spolužiakom zarecitovali známe i menej známe texty. Výkony dvadsiatich dvoch recitátorov hodnotila porota v zložení: Mgr. Lenka Kleščinská, Mgr. Matúš Timuľak a Mgr. Alena Focková, ktorí rozhodli nasledovne:

Výsledky:
I. kategória- žiaci 2.- 4. ročníka – POÉZIA
1. miesto- Elka Jakubčinová- 2. ročník
2. miesto- Bibka Pahulyová- 3. ročník
3. miesto- Dianka Liptáková – 3. ročník
– čestné uznanie- Alex Bati – 4. ročník

I. kategória- žiaci 2. – 4. ročníka- PRÓZA
1. miesto- Lívia Kleščinská- 3. ročník
2. miesto – Lívia Czellárová- 2. ročník
3. miesto – Bianka Slotová- 4. ročník 

 

II. kategória- žiaci- 5.- 7. ročníka- POÉZIA
1. miesto- Marianna Semanová- 7. ročník
2. miesto- Andrea Semanová- 5. ročník
3. miesto- Alžbeta Horváthová- 6. ročník

II. kategória- žiaci- 5. -7. ročníka- PRÓZA
1. miesto- Krystián Budai- 7. ročník

III. kategória- žiaci 8.- 9. ročníka- POÉZIA
1. miesto- Nina Vancáková- 9. ročník
2. miesto- Daniela Patriková- 8. ročník

     Víťazi si odniesli nielen diplom, knihu, drobnôstku, ale aj príjemný zážitok a pozitívnu atmosféru. Tí, ktorí sa umiestnili na prvom mieste, budú môcť reprezentovať našu školu na postupovom kole v Košiciach.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.