Olympiáda v nemeckom jazyku

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt olympiada nemecky jazyk     Už tridsiatym rokom sa koná olympiáda v nemeckom jazyku, ktorej sme sa zúčastnili aj tento rok- 16. januára 2020. Súťaž organizuje Základná škola Severná Moldava nad Bodvou. Neodradila nás krkolomná cesta do Moldavy, skôr neprimerane vysoké nároky organizátora vzhľadom na súčasné trendy vo výučbe cudzích jazykom, čo znevýhodnilo viacerých súťažiacich. Napriek všetkému nás naši žiaci reprezentovali veľmi pekne. Na piatom mieste sa umiestnil v kategórií 1B Benjamín Deák- žiak 8. ročníka, učiaci sa nemecký jazyk tretí rok. V kategórií 1A sa na štvrtom mieste umiestnila Marianna Semanová a v závese za ňou Sabínka Ruščáková- obe žiačky 7. ročníka. Porota ich poobracala v gramatickom teste, cvičení zameranom na posluch a na čítanie s porozumením. Čerešničkou na torte bol rozhovor o obrázku a voľná komunikácia s členmi poroty. Všetkým trom ďakujeme za reprezentáciu školy.  Žiakov pripravovala Mgr. Alena Focková.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.