ŠKOLSKÉ KOLO PYTAGORIÁDY ( 41. ročník )


     Každoročne sa v decembri na celom Slovensku, teda aj  na našej škole uskutočnili školské kolá matematickej súťaže- PYTAGORIÁDA. Zúčastnení    žiaci:

  1. ročník: Lívia Kleščinská, Bibiana Pahulyiová, Jakub Csehely, Julián Baltes
  2. ročník: Alex Lukáč , Erik Babiš   ,  Jakub Bálint ,  Kristián Béreš
  3. ročník: Andrea Semanová, Tomáš Slimák, Matej Bartko
  4. ročník : Labanský Lukáš, Šelepský Jakub, Šomšáková Petra, Karolína Bramuková
  5. ročník : Semanová Marianna, Budai Krystian, Radoslav Babiš
  6. ročník : Bartko Peter, Deák Benjamín, Ruščák Richard

     Aj v   tomto školskom roku považujeme súťaž za „  úspešnú“, pretože  mnohí  žiaci za riešenie úloh získali 10  a viac bodov, čo je úspešný riešiteľ.
     Našu školu budú v okresnom kole  reprezentovať úspešní riešitelia školského kola.
Kategória P3 : Lívia Kleščinská ,  Bibiana Pahulyiová , Julián Baltes  
Kategória P4 : Jakub Bálint
Kategória  P5  : Andrea Semanová
Kategória P7: Krystian Budai, Marianna Semanová
Kategória  P8 : Benjamín Deák

Všetkým súťažiacim gratulujeme!

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.