Testovanie pohybových predpokladov žiakov prvých ročníkov


   V mesiaci november bolo u žiakov prvého ročníka realizované testovanie pohybových predpokladov. Cieľom tohto testovania je poskytnúť rodičom dieťaťa užitočnú informáciu o tom, aké má dieťa vrodené predpoklady a podľa toho je odporúčaná zodpovedajúca skupina športov, ktorým by sa dieťa malo v živote venovať a byť v nich úspešné. Výstupná informácia sa získava na základe vzájomného prepočtu výsledkov jednotlivých disciplín špecializovanej testovacej batérie. Výsledky budú rodičom doručené v nasledujúcich mesiacoch. Prváci budú odmenení certifikátmi.

FOTKY si môýete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.