Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry     27. novembra 2019 organizovala Základná škola Budimír okresné kolo dvanásteho ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Keďže je súťaž určená pre žiakov 8. a 9. ročníkov, našu školu reprezentovala Nina Vancáková- žiačka 9. ročníka, ktorej vedomosti prešli troma skúškami. V prvej časti boli vedomosti žiakov overované formou testu zo slovenského jazyka a literatúry, druhá časť bola zameraná na transformáciu text a v tretej časti mali žiaci preukázať nielen svoje schopnosti v písaní textu na zadanú tému, ale aj v ústnej prezentácii. Z konkurencie 18 škôl Nine ďakujeme za reprezentáciu tej našej.

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.