Testovanie 5 – 2019

     V stredu 20. novembra 2019 sa konalo celoslovenského testovania žiakov piateho
ročníka T5 – 2019. Naši piataci písali testy papierovou formou dve hodiny. Ako prvý si
napísali test s 30 úlohami z matematiky a po prestávke test zo slovenského jazyka a literatúry s tiež 30 úlohami.
     Toto testovanie preverilo vedomosti piatakov zo štvorročného primárneho vzdelávania
ISCED 1.
Výsledky sa dozvieme elektronicky v decembri na NÚCEM.
Našim piatakom držíme palce, dúfame, že do toho dali všetko tak, ako aj učitelia, ktorí
ich pripravovali: pani učiteľka Nagyová (matematika) a páni učiteľka Focková (slovenský
jazyk a literatúra).

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.