Komparo 2019

Súvisiaci obrázok
     Dňa 14. novembra 2019 prebehlo na našej škole cvičné testovanie žiakov 8. a 9. ročníka v rámci projektu KOMPARO.
     Všetci ôsmaci sa zúčastnili priebežného testovania. Prvý test obsahoval otázky
z matematiky a všeobecných študijných predpokladov. Druhý test pozostával z otázok zo
slovenského jazyka a literatúry, biológie a geografie.
Deviataci písali prípravnú  formu na Testovanie 9, resp. na prijímacie skúšky z
matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Systém úloh je podobný ako na Testovaní 9,
takže sa žiaci otestovali, čo zvládli, nezvládli, na čom im treba ešte popracovať.
Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke  www.komparo.sk v decembri .

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.