Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať

     Aj v tomto šk. roku sa naši žiaci zapojili do 10. ročníka česko – slovenského projektu Záložka do knihy spája školy, ktorý vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave.
     Hlavným cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov s partnerskou školou a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, upevnenie dobrého vzťahu ku knihám zábavnou a hravou formou a motivácia, aby deti rozvíjali svoje čitateľské záujmy a osobné talenty.
     Našimi partnermi v tomto šk. roku boli žiaci zo ZŠ vo Vlčanoch v Nitrianskom kraji.  Žiaci použili pri výrobe záložiek rôzne výtvarné techniky, zamerali sa hlavne na knižky, ktoré sa im najviac páčili, ktoré by odporučili žiakom z partnerskej školy.

      

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.