Projekcia Svet okolo nás

 
   Piaty diel vzdelávacieho projektu Svet okolo nás – Irán, zahalená krása – nás zaviedol na blízky východ, do hornatej, drsnej a vyprahnutej, ale zároveň veľmi pohostinnej krajiny. Vypravili sme sa teda spoločne za poznaním do Iránu a opäť raz sme mohli nadobudnúť nové vedomosti prostredníctvom tohto zaujímavého projektu. 
     Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka neboli všetky informácie nové, nakoľko o tejto krajine sa žiaci učili v 6. ročníku na hodinách geografie. Mnohé základné fakty si pamätali, čo hodnotím veľmi pozitívne. Informácie v projekcii zahŕňali predovšetkým didaktickú rovinu a síce základné fakty o Iráne, poloha Iránu na mape sveta a susedné štáty, rozloha, počet obyvateľov, štátne zriadenie, mena, vlajka Iránu, stručnú históriu Perzskej ríše, dôležité dátumy a udalosti, rozdiel medzi šiitskym a sunnitským islamom, Zoroastrismus, pohorie Kaukaz, Zagros, Alborz (vrátane najvyššej hory Iránu – Damávand 5671 m.n.m.), púšť Dasht-e Kavir čiže Veľká soľná púšť, púšť Dasht-e Lut, soľné jazerá, Kaspické more, Perzský záliv, charakteristiku púštnej fauny, Iránske poľnohospodárstvo, umelé zavlažovanie – qanáty, hlavné vývozné plodiny, zloženie obyvateľstva, úradný jazyk, náboženstvo, geopolitické problémy, nomádi, život a spôsob obživy, Teherán – predstavenie hlavného mesta, ďalšie mestá Isfahán, Yazd, Šhiraz, Mašhad, porovnanie kvality života obyvateľov v rôznych klimatických pásmach, vysvetlenie pojmu ropa, stručná charakteristika vzniku ropy, spôsob ťažby, využitie…
     Ale aj žiaci 5. a 6. ročníka si v tejto prezentácii našli vedomosti o stavbe Zeme, pohybe litosférických dosák a zemetrasení (5.r.), hospodárskych plodinách – datle (6.r.). Vysoko hodnotím využitie medzipredmetových vzťahov geografie s chémiou, dejepisom, či dokonca s anglickým jazykom, kde v rámci metódy CLIL sa žiaci 9. ročníka učili o Hodvábnej ceste (Silk road).
      Ďakujeme cestovateľom Ivanovi a Martinovi za zaujímavé a pútavé spracovanie a podanie informácií, najmä zaujímavostí z bežného života iráncov, ktoré sa nedočítame v žiadnej učebnici či encyklopédii a zároveň ďakujeme za didaktické materiály – pracovný zošit a DVD, ktoré určite využijeme na hodinách geografie, či dejepisu. Tešíme sa na budúci školský rok, v ktorom – ako sme sa dozvedeli prostredníctvom motivačného videa – navštívime Čínu.
FOTO si môžete pozrieť na našom facebooku .

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2019/2020. Zálohujte si trvalý odkaz.