Exkurzia Solivar

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt solivar
     V prvý októbrový deň sa žiaci prvého stupňa zúčastnili exkurzie v meste Prešov, kde navštívili Solivar. Prostredníctvom pútavého výkladu sprievodcu si prešli štyri objekty, konkrétne gápeľ, četerne, varňu František a sklad soli. V rámci exkurzie si taktiež prezreli výstavu s názvom Soľ na svete vo fotografiách. Táto exkurzia bola realizovaná vďaka finančnej podpore obce Trstené pri Hornáde. Chválime žiakov za vzorné správanie a veríme, že im takáto forma učenia poskytla množstvo nových vedomostí a poznatkov prostredníctvom zážitkového učenia.

FOTKY si môžete pozrieť TU.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.