Pozvánka – Plenárne rodičovské združenie / Rada školy – voľba nových členov

O Z N A M

Vážení rodičia, máme povinnosť Vás informovať o tom, že po štyroch rokoch končí funkčné obdobie Rady školy.(Zákon č. 596/2003 Z. z. Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Pre vysvetlenie: Rada školy je iniciatívny, kontrolný a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky. Za najväčšiu právomoc rady školy je považovaná možnosť odvolať a voliť riaditeľa školy. Funkčné obdobie orgánu sú štyri roky.

Vo funkčnom období 2013 – 2017 v Rade školy pracovali: za nepedagogických zamestnancov školy p. Silvia Patriková (zastupujúca predsedníčka Rady školy), za pedagogických zamestnancov školy, Mgr. Matúš Timuľak a Mgr. Miriam Bitóová, zvolení členovia za rodičov – Ing. Igor Olexa, Ing. Zuzana Deáková, p. Martina Hoffmanová a p. Emília Ruščáková, členovia delegovaní za obec – p. Rastislav Šelepský, p. Peter Oravec, Ing. Vladimír Balaščák a p. František Hančár.

———————————————————————————————————-

P O Z V Á N KA

  1. Na základe poverenia zriaďovateľa školy – obce, Vás týmto pozývam na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 23. mája 2017 (utorok) o 16.30 hodine v klubovni Základnej školy v Trstenom pri Hornáde, na ktorom si zvolíte zástupcov rodičov do novej Rady školy. Aby sme mohli do utorka vytvoriť kandidátku, z ktorej si budete na plenárnom zasadaní tajnou voľbou voliť svojich zástupcov, potrebujeme najneskoršie v pondelok 22. 5. 2017 Vaše návrhy (1–2 mená) spomedzi rodičov triedy, do ktorej chodí Vaše dieťa. Rodič, ktorého v „NÁVRATKE“ navrhnete na kandidátku, musí s Vaším návrhom súhlasiť – teda mal by to byť niekto, kto Vám svojím súhlasom potvrdí, že má skutočný záujem v Rade školy pracovať. Rodičov, ktorí budú mať najvyšší počet Vašich hlasov, zaradíme na kandidátku, z ktorej budete v utorok voliť svojich 4 zástupcov.
  2. Po plenárnom rodičovskom združení prebehnú (koncoročné) triedne stretnutia rodičov.

———————————————————————————————————-

(prosíme obratom vrátiť)

N  Á  V R  A T  K  A

Dole podpísaný zákonný zástupca (rodič) dieťaťa  ………………………………………………………………., žiaka/čky ………….. ročníka, navrhujem do Rady školy 2017-2021 týchto kandidátov:

  1. ___________________________________________________
  2. ___________________________________________________

 

                                                                                       Podpis:  _______________________

Tento obsah bol zaradený v Školský rok 2016/2017. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.