ENVIRONMENTÁLNY AKČNÝ PLÁN + MONITORING A HODNOTENIE 2013/2015

 

pre zobrazenie

Environmentálneho akčného plánu školy kliknite TU

Environmentálny akčný plán školy:  Základná škola, Školská 94, Trstené pri Hornáde

ZVOLENÁ PRIORITNÁ TÉMA:   Zeleň a ochrana prírody        pre certifikačné obdobie:  2013/2014 – 2014/2015

 

EAP bol konzultovaný s:

 

Katarína Šomšáková

 

Dátum konzultácie:

 

Február 2014

 

EAP písomne schválil :

 

Paulína Urdová

 

Dátum schválenia:

22.5.2014

Ciele

Aktivity

Zodpovedná osoba a termín

Indikátor /

Ukazovateľ úspechu

Monitoring / Postupujeme podľa plánu?

CIEĽ 1:

 Zvýšiť množstvo zelene  v areáli a interiéri školy o 10% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKTIVITA 1: Zistiť a zakresliť súčasný stav zelene v interiéri (zistiť) a exteriéri (zakresliť)

 

zodp. žiacke kolégium

T: február 2014

Zaznamenaný súčasný stav zelene – tabuľka a nákres

 

 

splnené: jún 2014,  

AKTIVITA 2: Urobiť návrhy plánu na skrášlenie areálu školy

zodp. žiacke kolégium
T:marec 2014

Žiakmi vypracované návrhy plánov

splnené: marec 2014

AKTIVITA 3: Rozmnožiť a vysadiť izbové rastliny 

zodp.

p. uč. Romanovová a Ladomirjáková
T:marec  – apríl 2014

Pripravené štiepky k zakoreneniu na jarnú výsadbu, vysadené

izbové rastliny

 

splnené: apríl 2014

AKTIVITA 4: Zaviesť ekohliadku na starostlivosť o interiérové rastliny

zodp. p. uč .Romanovová
T:marec 2014

4 žiaci starajúci sa o rastliny v interiéri školy

splnené: marec 2014

AKTIVITA 5: Pripraviť záhon  v areáli školy na bylinky v tvare špirály

zodp. p. Gomboš      
T: apríl 2014

Hotový záhon pripravený na výsadbu bylín s priemerom 1,5m

splnené: máj  2014

AKTIVITA 6: Vysadiť bylinky do bylinkového záhonu

zodp. p. uč. Romanovová, p. Matúšková

T: máj – jún 2014

6  – 7 druhov vysadených byliniek v bylinkovom záhone

čiastočne splnené: jún 2014 – vysadili sa 4 bylinky

AKTIVITA 7: Zhotoviť pocitový chodník

zodp. p. uč Bitóová

T: september – október 2014

Pocitový chodník s 8 políčkami

Zhotovenie poc. chodníka sa presúva na jar 2015!!

AKTIVITA 8: Vysadiť okrasné rastliny  kvitnúce celosezónne pozdĺž pocitového chodníka

zodp. p uč. Ladomirjáková, p. Matúšková

T: marec – apríl 2015

6 druhov vysadených okrasných rastlín

Splnené: máj  2014, okras. rastliny sa vysadili do kvetinového záhonu

AKTIVITA 9: Založiť skalku a vysadiť skalničky

 

zodp. p. Gomboš, p. uč Romanovová

T: apríl – jún 2014

Hotová skalka  s vysadenými skalničkami na ploche 6 m2

splnené: máj 2014

AKTIVITA 10: Zaviesť ekohliadku na starostlivosť a kontrolu zelene v exteriéri školy

zodp. členovia kolégia, p.uč. Romanovová

T:  máj  2014

Plán starostlivosti o rastliny v exteriéri školy 

 

AKTIVITA 11: Starostlivosť o byliny v bylinkovom záhone, ich zber  počas vegetácie, sušenie

 

zodp. členovia kolégia

T: celoročne

6 druhov dopestovaných

bylín,  množstvo nasušených bylín

 

čiastočne splnené: september 2014 – dopestovali sa 4 lieč. byliny, nasušili sa iba 2

AKTIVITA 12: Vytvoriť atlas liečivých bylín vypestovaných v bylinkovom záhone

zodp. p uč. Romanovová a žiacke kolégium

T: september 2014

6 spracovaných liečivých bylín v atlase 

čiastočne splnené: október 2014 – spracované v atlase 4 lieč. bylinky

CIEĽ 2:

Zvýšiť šírenie osvety v oblasti ochrany prírody o 10% 

AKTIVITA 1: Zorganizovať Deň vody:

       Rozhlasová relácia ku Dňu vody

       Všetci žiaci a učitelia sa oblečú do modrých farieb

       Eko-aktivity  o vode a  jej ochrane pri Hornádezodp. p uč. Romanovová, p. Šelepský       
T: marec 2014, 2015

9 tried zapojených žiakov a 10 učitelia školy

 

 

 

26  zúčastnených žiakov

splnené: marec 2014

AKTIVITA 2: Pripraviť žiakmi pozvánku = výzvu pre iné školy nášho regiónu, aby si skrášlili svoju obec pri príležitosti Dňa Zeme

 

 

zodp.  žiacke kolégium       
T: apríl 2014, 2015

5 zapojení žiaci a vyhotovená pozvánka

splnené: apríl 2014

AKTIVITA 3: Zrealizovať ochutnávku čajov liečivých bylín pre starých rodičov na Deň starých rodičov

 

Vypracovať informačné brožúrky o liečivých bylinkách pre zúčastnených starých rodičov

zodp. p uč. Fejerčáková

 

 

 

zodp. p uč. Romanovová, a žiacke kolégium

T: september – október 2014

20 zúčastnených starých rodičov

 

 

 

8 informačných brožúrok liečivých bylín

splnené: október 2014

 

 

 

čiastočne splnené: október 2014

AKTIVITA 4: Napísať články /slohové práce/ a nakresliť výtvarne diela o ochrane životného prostredia do školského  časopisu.

 

 

zodp. učitelia slovenského jazyka, výtvarnej výchovy, biológie a chémie

T: december 2014

2 Žiacke články /slohové práce/ a 4 výtvarné diela v školskom časopise o ochrane životného prostredia 

 

 

 

CIEĽ 3:

Prispieť k ochrane životného prostredia v našej obci a jej okolí

praktickými aktivitami  

AKTIVITA 1: Vyčistiť ulice od odpadkov v našej obci

 a brehy rieky Hornád pri príležitosti Dňa Zeme

zodp. triedny učitelia   

 

zodp. p. Šelepský
T: máj 2014, 2015

9 tried zúčastnených žiakov a 9 učiteľov

splnené: apríl  2014 

AKTIVITA 2: Vysadiť medonosné dreviny a kry pozdĺž cyklotrasy

 

zodp. p Šelepský        
T: september 2014

10  vysadených medonosných drevín a krov,

15 zapojených žiakov

splnené: november 2014 – 9 vysadených drevín = 9 tried zapojených

AKTIVITA 3: Zorganizovať zber papiera

zodp. p. riaditeľka, p. Gomboš     
T:2x ročne

9 tried

 

splnené: október 2013

máj, október 2014

AKTIVITA 4: Vyhotoviť vtáčie búdky a osadiť v areáli školy

zodp. p. Gomboš a členovia kolégia

T: október – november 2014

3 vtáčie búdky

splnené: december 2014 – vyhotovili sa 2 vtáčie búdky a 2 krmitka

AKTIVITA 5: Usporiadať zbierku pre psí útulok v Košiciach

zodp. žiacke kolégium a p. uč. Romanovová

T: október 2014

9 tried zúčastnených žiakov a vyzbierané predmety pre útulok

čiastočne splnené: január  2015 – málo žiakov sa zapojilo do zbierky

AKTIVITA 6: Vykonať pomocné práce   v útulku pre psov v Košiciach

zodp. p. uč.  Romanovová

T: 1x ročne

15 zúčastnený žiakov

 

 

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v ZELENÁ ŠKOLA. Zálohujte si trvalý odkaz.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.