Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018

 Č. Meno  Názov krúžku Hod / týž  Deň  Čas
1. p. Bitóová Hrou k poznaniu 1 pondelok 12.50-13.50
2. p. Kállayová Angličtina hrou 1 pondelok 12.20-13.20
3. p. Timuľak Futbalový krúžok – Chlapci 1,5 pondelok 14.00-15.30
4. p. Marcineková Varíme, pečieme 1,5 utorok 14.00-15.00
5. p. Juhászová Pohybové hry 1 streda 13.10-14.10
6. p. Timuľak Futbalový krúžok – Dievčatá 1,5 streda 14.30-15.30
7. p. Kleščinská Športový krúžok 1 štvrtok 13.00-14.00
8. p. Marcineková Krúžok spoločenského tanca 1 štvrtok 14.00-15.00
9. p. Szalonová Matematická príprava na Testovanie-9 1 štvrtok 14.00-15.00
10. p. Kleščinská Magic Bus 1 piatok 12.20-13.20
11. p. Romanovová Spoznávame Slovensko 2 sobota  
12. p. Bitóová Túlavé topánky 2 sobota