Záujmové útvary v školskom roku 2016/2017

 

Č.

 

Meno

 

Názov krúžku

 

Hod / týž

 

Deň

 

Čas

1. M. Timuľak Florbalovo-futbalový krúžok – chlapci 1,5 pondelok 14.00 – 15.30
2. M. Bitóová Hrou k poznaniu 1 utorok 12.45 – 13.45
3. A. Focková Nemčina hrou 1 utorok 14.00 – 15.00
4. J. Juhászová Pohybové hry 1 utorok 14.00 – 15.00
5. N. Marcineková Varíme, pečieme 1,5 streda 14.00 – 15.30
6. M. Polačková Tvorivé ručičky 1 streda 13.35 – 14.35
7. J. Szalonová Matematika pre 9. ročník 1 štvrtok 14.00 – 15.00
8. M. Timuľak Florbalovo-futbalový krúžok – dievčatá 1 štvrtok 14.15 – 15.15
9. P. Kacvinský Folklórny krúžok 1 štvrtok 14.00 – 15.00
10. L. Kleščinská Happy Monkeys 1 piatok 12.45 – 13.45
11. M. Bitóová Malí turisti 2 sobota 1x mes. celodenné
12. V. Romanovová Po turistických chodníčkoch 2 sobota 1x mes. celodenné