Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018

 Č. Meno  Názov krúžku Hod / týž  Deň  Čas
1. p. Timuľak Futbal- florbal 1,5 pondelok 14.00-15.30
2. p. Juhászová Kniha je môj kamarát 1 pondelok 14.00-15.00
3. p. Juhászová Diktátový krúžok 1 streda 14.00-15.00
4. p. Kállayová Angličtina hrou 1 streda 14.00-15.00
5. p. Kleščinská Šikovné ručičky 1 streda 14.00-15.00
6. p. Bitóová Malí športovci 1 štvrtok 14.00-15.00
7. p. Kucik Ochrana prírody a rybárstvo 1 štvrtok 14.00-15.00
8. p. Marcineková Komu sa nelení, tomu sa zelení 1 štvrtok 14.00-15.00
9. p. Kleščinská Magic Bus 1 piatok 14.00-15.00