Zamestnanci školy

Riaditeľka školy: Mgr. Jana Olexová
Zástupkyňa riad. školy: RNDr. Vladimíra Romanovová, PhD.

Triednictvo: 
1. ročník Mgr. Katarína Kallayová
2. ročník Mgr. Lenka Kleščinská
3. ročník Mgr. Miriam Bitóová
4. ročník Mgr. Jana Juhászová
5. ročník Mgr. Pavol Kacvinský
6. ročník Mgr. Matúš Timuľak
7. ročník Mgr. Alena Focková
8. ročník Mgr. Jarka Szalonová
9. ročník Mgr. Naďa Marcineková

Čiastočné úväzky:

Mgr. Jozef Kucík
Mgr. Jozef Mrúz
Mgr. Andrea Korečková, ThD.

Školský klub detí:

Mgr. Emília Juhásová

Ďalší zamestnanci:

Hospodárka:     Silvia Patriková
          Školník:          Jozef Gomboš
      Upratovačky:       Alžbeta Matúšková
                                      Emília Bosnyáková