Vyučovací čas a zvonenie

Harmonogram vyučovania:

Udalosť Čas
Príchod žiakov do školy 7:40 – 8:00
Odchod žiakov do tried 8:00
 1. vyučovacia hodina 8:05 – 8:50
2. vyučovacia hodina 9:00 – 9:45
Veľká prestávka 9:45 – 10:05
3. vyučovacia hodina 10:05 – 10:50
4. vyučovacia hodina 11:00 – 11:45
5. vyučovacia hodina 11:55 – 12:40
6. vyučovacia hodina 12:45 – 13:30
Poludňajšia prestávka 13:30 – 14:00
7. vyučovacia hodina 14:00 – 14:45
  0. vyučovacia hodina prebieha v čase od 07:10 do 07:55 hod.