Tlačivo 2 % z dane

Milí rodičia, ak máte záujem prispieť svojimi 2 % z dane našej škole, tlačivo si môžete stiahnuť  po kliknutí na link V Y H L Á S E N I E