Organizácia školského roka 2015/2016

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (utorok).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (streda) a končí sa 30. júna 2017 (piatok).
 • Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
   Jesenné 27. október 2016 (štvrtok) 28. október – 31. október 2016 2. november 2016 (streda)
   Vianočné 22. december 2016 (štvrtok) 23. december 2016 – 5. január 2017 9. január 2017 (pondelok)
   Polročné 2. február 2017 (štvrtok) 3. február 2017 (piatok) 6. február 2017 (pondelok)
   Jarné 3. marec 2017 (piatok) 6. marec – 10. marec 2017 13. marec 2017 (pondelok)
   Veľkonočné 12. apríl 2017 (streda) 13. apríl – 18. apríl 2017 19. apríl 2017 (streda)
   Letné 30. jún 2017 (piatok) 3. júl – 31. august 2017 4. september 2017 (pondelok)

      november 2016    Testovanie 5-2016

 5. apríl 2017                Testovanie 9-2017,  (náhradné: 20. 4. 2017)

6. apríl 2017
                Z
ápis budúcich prvákov