Organizácia školského roka 2018/2019

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2018. Školské vyučovanie sa začína 3. septembra 2018 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2019 (štvrtok). 
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa 28. júna 2019 (piatok).

  Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
   Jesenné 30. október 2018 (utorok) 31. október – 2. november 2018 5. november 2018 (pondelok)
   Vianočné 21. december 2018 (piatok) 27. december 2018 – 7. január 2019 8. január 2019 (utorok)
   Polročné 31. január 2019 (štvrtok) 1. február 2019 (piatok) 4. február 2019 (pondelok)
   Jarné 15. február 2019 (piatok) 18. február – 22. február 2019 25. február 2019 (pondelok)
   Veľkonočné 17. apríl 2019 (streda) 18. apríl – 23. apríl 2019 24. apríl 2019 (streda)
   Letné 28. jún 2019 (piatok) 1. júl – 31. august 2019 2. september 2019 (pondelok)

 21. november 2018 (streda)   Testovanie 5-2018

 3. apríl 2019 (streda)                 Testovanie 9-2017,  (náhradné: 16-17. 4. 2019)

3. apríl 2019
 
(streda)                 Zápis budúcich prvákov