Organizácia školského roka 2017/2018

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2016. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2017 (streda).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2017 (piatok).
 • Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách
   Jesenné 27. október 2017 (piatok) 30. október – 31. október 2017 2. november 2017 (štvrtok)
   Vianočné 22. december 2017 (štvrtok) 23. december 2017 – 5. január 2018 8. január 2018 (pondelok)
   Polročné 1. február 2018 (štvrtok) 2. február 2018 (piatok) 5. február 2018 (pondelok)
   Jarné 23. február 2018 (piatok) 26. február – 2. marec 2018 5. marec 2018 (pondelok)
   Veľkonočné 28. marec 2018 (streda) 29. marec – 3. apríl 2018 4. apríl 2018 (streda)
   Letné 29. jún 2018 (piatok) 2. júl – 31. august 2018 3. september 2017 (pondelok)

      november 2016    Testovanie 5-2016

 5. apríl 2017                Testovanie 9-2017,  (náhradné: 20. 4. 2017)

6. apríl 2017
                Z
ápis budúcich prvákov