Archívy autora: m.timulak

Škola v prírode

    Prvý májový týždeň sa žiaci prvého až piateho ročníka zúčastnili „Školy v prírode“. Tento rok sa konala v obci Nová Lesná, ktorá ponúka najkrajší výhľad na Vysoké Tatry.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Zoznámte sa s Annou Frankovou

     Ako prebrať mladého človeka a vytiahnuť ho z jeho bezpečnej ulity, aby sa zoznámil s krutou realitou minulosti, sa dá aj prostredníctvom rôznych podujatí. Jedným z nich bola aj výstava s názvom  Zoznámte sa s Annou Frankovou.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Exkurzia do Kremnice

     V piatkové skoré ráno boli dva veľké autobusy pristavené pred našou školou predzvesťou výnimočného dňa – celoškolskej exkurzie do krásneho mesta Kremnica.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Dejepis hrou

Najstaršie obdobie ľudstva je možné spoznávať rôznymi spôsobmi. Jedným z nich je aj zapojenie sa do celoslovenskej súťaže, ktorú organizuje Múzeum praveku v Bojniciach.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Rodina – súťaž

     Škola nie je iba vzdelávacou inštitúciou, ale predovšetkým výchovným orgánom a tak sa žiaci našej školy na hodinách náboženskej a občianskej výchovy rozprávali o potrebe rodiny a problémoch, ktoré ju ohrozujú.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Ochutnávka šalátov 2018

       Pri príležitosti Dňa Zeme sa na našej škole už tradične organizuje niekoľko akcií. Jednou z nich bola aj Ochutnávka šalátov pre deti prvého stupňa.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Školské kolo Botanikiády

     Dňa 25. apríla 2018 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Botanikiády, ktorého sa zúčastnili všetci žiaci 5. ročníka.

Zaradené v Nezaradené | Zanechať komentár

Slávik Slovenska „Spev pre každého“

Mnohí ľudia si myslia, že ľudové piesne sú už dávno prekonaným prežitkom. Ale v poslednom období sa znova dostáva folklór a ľudová kultúra do popredia.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Plavecký výcvik 2018

     V dňoch od 9. – do 20. apríla sa žiaci 2., 3. a 4. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ v Čani.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Exkurzia do čistiarne odpadových vôd v Kokšove-Bakši

Čistiareň odpadových vôd (ČOV) je zariadenie, ktoré slúži na zbavenie nečistôt a škodlivých látok splaškovej, či priemyselnej odpadovej vody, a tak zabraňuje znečisťovaniu životného prostredia. My sme s našimi žiakmi jednu takúto čistiareň v Kokšove-Bakši navšívili.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Interaktívna prednáška VODA

     V rámci akčného plánu Zelenej školy sme v našej škole zorganizovali dňa 17.4.2018 interaktívnu prednášku na tému Voda.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

67. ročník okresného kola Matematickej olympiády, školský rok 2017/2018

     Dňa 17.4.2018 sa v Košiciach uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Geča – Rodinné múzeum

     V druhú aprílovú sobotu sme sa za krásneho jarného počasia vybrali spoznávať ľudové tradície a zvyky nášho regiónu.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

IQ olympiáda

     Celkom sa v kategórii Kategória B (druhý stupeň ZŠ a zodpovedajúce ročníky osemročných gymnázií) do súťaže zapojilo 11 170 riešiteľov, z toho v našom kraji 1505 riešiteľov. V nasledujúcej zostave sú výsledky zobrazené len u žiakov, ktorí patria medzi 75% najlepších riešiteľov školského kola. … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Predkolo – MALÝ FUTBAL MLADŠÍCH ŽIAKOV ZŠ – ŠKOLSKÝ POHÁR SFZ

     V stredu 11. 4. 2014 sa naši mladší žiaci (ročníky 5, 6, 7) zúčastnili predkola malého futbalu vo Valalikoch.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Obvodné kolo Biologickej olympiády

      Dňa 11. apríla 2018 sa konalo obvodné kolo Biologickej olympiády, kategória E – Poznaj a chráň.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo

6. apríla sa v Košiciach konalo okresné kolo v recitačnej súťaži Hviezdoslavov Kubín. V kategórii próza nás tento rok reprezentovali víťazky zo školského kola.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Zápis do 1. ročníka

     4. apríla 2018 sa brány našej školy znova otvorili pre budúcich prváčikov a ich rodičov.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Moja prvá knižka

     Posledný marcový týždeň sa v 1. ročníku našej ZŠ niesol v znamení spomienok na detstvo.   Na svoje prvé prečítané knižky si zaspomínali naši rodičia, učitelia, bývalí žiaci, starší spolužiaci i pani riaditeľka. Boli takí zlatí, že nám svoje knižky priniesli ukázať … Pokračovať v čítaní

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár

Marec – mesiac knihy: „Príbeh odhodenej myšky“

Tvorivosť a predstavivosť boli schopnosti, ktoré mali predviesť žiaci 1. stupňa v literárnej súťaži: „Príbeh odhodenej myšky“.

Zaradené v Školský rok 2017/2018 | Zanechať komentár